Vua đánh giày Nam Phi

4 years ago

Từng 2 lần thất nghiệp và 2 lần trắng tay vì kinh doanh, Lere Mgayiya giờ đã trở thành ...