Những câu nói không có trong từ điển của người thành công

4 years ago

Họ sẽ chẳng bao giờ nói “Chúng ta không làm được đâu”, “Tôi không biết nó là cái gì ...